Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM bị phê bình

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM.  Ảnh: Minh Quân
Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Lên top