Giám đốc Sở KH - CN Bình Phước bị thu hồi bằng khen của Thủ tướng và Huân chương Lao động

Tại một cuộc họp về lĩnh vực khoa học - công nghệ ở tỉnh Bình Phước, do ông Trần Văn Vân chủ trì.Ảnh: H.H
Tại một cuộc họp về lĩnh vực khoa học - công nghệ ở tỉnh Bình Phước, do ông Trần Văn Vân chủ trì.Ảnh: H.H
Tại một cuộc họp về lĩnh vực khoa học - công nghệ ở tỉnh Bình Phước, do ông Trần Văn Vân chủ trì.Ảnh: H.H
Lên top