Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An chỉ đạo không “lạm sát” cây xanh trong trường

Hiện trường vụ đổ cây phượng tại Trường THCS Bạch Đằng-TP. HCM. Ảnh: Trung tâm báo chí TP.HCM.
Hiện trường vụ đổ cây phượng tại Trường THCS Bạch Đằng-TP. HCM. Ảnh: Trung tâm báo chí TP.HCM.
Hiện trường vụ đổ cây phượng tại Trường THCS Bạch Đằng-TP. HCM. Ảnh: Trung tâm báo chí TP.HCM.
Lên top