Giám đốc Sở Du lịch Bình Định bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày

Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch Bình Định
Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch Bình Định
Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch Bình Định
Lên top