Giám đốc lâm trường phải trả lại đất "mượn" làm trang trại

Trang trại của ông Nguyễn Hồng Thái trên đất rừng. Ảnh: Hưng Thơ.
Trang trại của ông Nguyễn Hồng Thái trên đất rừng. Ảnh: Hưng Thơ.
Trang trại của ông Nguyễn Hồng Thái trên đất rừng. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top