Giám đốc Khí tượng Quảng Trị cảnh báo dông nhiệt kéo dài đến 17-5

Lốc xoáy gây thiệt hại tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vào ngày 5.5. Ảnh: Hưng Thơ.
Lốc xoáy gây thiệt hại tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vào ngày 5.5. Ảnh: Hưng Thơ.
Lốc xoáy gây thiệt hại tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vào ngày 5.5. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top