Giám đốc Cty thủy lợi nam Khánh Hòa: Chống hạn trên giấy, tham ô tiền tỉ