Giám đốc công ty lâm nghiệp “mượn” chứ không phải chiếm đất rừng?

Một góc trang trại của ông Nguyễn Hồng Thái trên đất rừng của Cty Đường 9. Hiện ông Thái đã có đơn xin trả lại diện tích đất này. Ảnh: Hưng Thơ.
Một góc trang trại của ông Nguyễn Hồng Thái trên đất rừng của Cty Đường 9. Hiện ông Thái đã có đơn xin trả lại diện tích đất này. Ảnh: Hưng Thơ.
Một góc trang trại của ông Nguyễn Hồng Thái trên đất rừng của Cty Đường 9. Hiện ông Thái đã có đơn xin trả lại diện tích đất này. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top