Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang gửi thư cảm ơn các cơ quan báo chí

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang Nguyễn Quốc Toản. Ảnh: IT.
Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang Nguyễn Quốc Toản. Ảnh: IT.
Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang Nguyễn Quốc Toản. Ảnh: IT.
Lên top