Giám đốc chiếm đất rừng làm “trang trại mẫu cho dân làm theo”?

Một phần diện tích trang trại trên đất rừng của ông Thái. Ảnh: Hưng Thơ.
Một phần diện tích trang trại trên đất rừng của ông Thái. Ảnh: Hưng Thơ.
Một phần diện tích trang trại trên đất rừng của ông Thái. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top