Giám đốc Cảnh sát phòng cháy Hà Nội mong muốn tuyên truyền để dân tẩy chay chung cư mini

Giám đốc Sở cảnh sát PCCC Hà Nội Thiếu tướng Hoàng Quốc Định. Ảnh: Võ Hải.
Giám đốc Sở cảnh sát PCCC Hà Nội Thiếu tướng Hoàng Quốc Định. Ảnh: Võ Hải.
Giám đốc Sở cảnh sát PCCC Hà Nội Thiếu tướng Hoàng Quốc Định. Ảnh: Võ Hải.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM