Giám đốc BQL dự án thông tin về việc bị nhắn tin đe dọa yêu cầu hủy thầu

Ông Nguyễn Hữu Hinh thông tin về việc bị nhắn tin đe dọa. ảnh: H.Vinh
Ông Nguyễn Hữu Hinh thông tin về việc bị nhắn tin đe dọa. ảnh: H.Vinh
Ông Nguyễn Hữu Hinh thông tin về việc bị nhắn tin đe dọa. ảnh: H.Vinh
Lên top