Giảm độ tuổi được yêu cầu xét nghiệm HIV tự nguyện xuống 15 tuổi

Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Ảnh PV
Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Ảnh PV
Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Ảnh PV
Lên top