Giải tỏa nhiều khách sạn ngàn tỉ phục vụ sinh hoạt cộng đồng

Sẽ di dời 3 khách sạn ven biển (khách sạn Hải  Âu, Hoàng Yến,  Bình Dương). Ảnh: N.T
Sẽ di dời 3 khách sạn ven biển (khách sạn Hải Âu, Hoàng Yến, Bình Dương). Ảnh: N.T
Sẽ di dời 3 khách sạn ven biển (khách sạn Hải Âu, Hoàng Yến, Bình Dương). Ảnh: N.T
Lên top