Giải tỏa cách ly, khử trùng bar Buddha

Giải tỏa cách ly bar Buddha, có thể mở cửa khi được phép. Ảnh: Đình Nguyên -Trung tâm Báo chí TPHCM
Giải tỏa cách ly bar Buddha, có thể mở cửa khi được phép. Ảnh: Đình Nguyên -Trung tâm Báo chí TPHCM
Giải tỏa cách ly bar Buddha, có thể mở cửa khi được phép. Ảnh: Đình Nguyên -Trung tâm Báo chí TPHCM
Lên top