Giải thưởng đặc biệt của “Cây bút vàng” dành cho người tử tù vượt lên số phận

Trưởng BTC giải "Cây bút vàng" Trung tướng, nhà văn Hữu Ước (phải ảnh) tôn vinh những nỗ lực vượt lên số phận của một người từng là tử tủ.
Trưởng BTC giải "Cây bút vàng" Trung tướng, nhà văn Hữu Ước (phải ảnh) tôn vinh những nỗ lực vượt lên số phận của một người từng là tử tủ.