Giải quyết việc làm cho trên 484.000 lao động trong 4 tháng đầu năm

Người lao động phỏng vấn trực tiếp ở phiên giao dịch việc làm. Ảnh PV.
Người lao động phỏng vấn trực tiếp ở phiên giao dịch việc làm. Ảnh PV.
Người lao động phỏng vấn trực tiếp ở phiên giao dịch việc làm. Ảnh PV.
Lên top