Thanh Hoá:

Giải quyết quyền lợi cho gần 3.000 nhân viên y tế cấp xã bị "bỏ quên"

Sau nhiều năm bị bỏ quên quyền lợi, gần 3 nghìn nhân viên y tế cấp xã, phường, thị trấn đã được quan tâm. Ảnh: Hà Bắc
Sau nhiều năm bị bỏ quên quyền lợi, gần 3 nghìn nhân viên y tế cấp xã, phường, thị trấn đã được quan tâm. Ảnh: Hà Bắc
Sau nhiều năm bị bỏ quên quyền lợi, gần 3 nghìn nhân viên y tế cấp xã, phường, thị trấn đã được quan tâm. Ảnh: Hà Bắc
Lên top