HÀNG NGHÌN GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG CÓ NGUY CƠ MẤT VIỆC:

Giải quyết phải thấu tình, đạt lý

Một giáo viên hợp đồng cống hiến lâu năm ở Sóc Sơn (Hà Nội) đã rơi nước mắt khi nghe lãnh đạo huyện Sóc Sơn thông báo không tuyển dụng đặc cách. Ảnh: D.T
Một giáo viên hợp đồng cống hiến lâu năm ở Sóc Sơn (Hà Nội) đã rơi nước mắt khi nghe lãnh đạo huyện Sóc Sơn thông báo không tuyển dụng đặc cách. Ảnh: D.T
Một giáo viên hợp đồng cống hiến lâu năm ở Sóc Sơn (Hà Nội) đã rơi nước mắt khi nghe lãnh đạo huyện Sóc Sơn thông báo không tuyển dụng đặc cách. Ảnh: D.T
Lên top