Giải quyết để ông Trần Lê Hữu Thọ nghỉ việc sau vụ bánh mì không thiết yếu

Hình ảnh vụ xử phạt cắt từ clip “bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu".
Hình ảnh vụ xử phạt cắt từ clip “bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu".
Hình ảnh vụ xử phạt cắt từ clip “bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu".
Lên top