Giải quyết các rào tiếp cận chăm sóc sức khỏe của lao động nữ: Trao quyền thông qua kiến thức

Lao động nữ phải có sự hiểu biết về quyền lợi sức khỏe của bản thân. 
Ảnh minh hoạ: T.E.A
Lao động nữ phải có sự hiểu biết về quyền lợi sức khỏe của bản thân. Ảnh minh hoạ: T.E.A
Lao động nữ phải có sự hiểu biết về quyền lợi sức khỏe của bản thân. Ảnh minh hoạ: T.E.A
Lên top