Giải pháp nào giúp NLĐ tìm sinh kế khi mất việc?

Người lao động mất việc đăng ký tìm việc làm mới. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động mất việc đăng ký tìm việc làm mới. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động mất việc đăng ký tìm việc làm mới. Ảnh: Đình Trọng
Lên top