Giải pháp kết nối chuỗi sản xuất ở “vùng xanh” Hà Nội

Huyện Thạch Thất cũng đã nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch, nỗ lực nối lại chuỗi sản xuất an toàn. Ảnh LĐTT
Huyện Thạch Thất cũng đã nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch, nỗ lực nối lại chuỗi sản xuất an toàn. Ảnh LĐTT
Huyện Thạch Thất cũng đã nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch, nỗ lực nối lại chuỗi sản xuất an toàn. Ảnh LĐTT
Lên top