Giải pháp để đường sắt không tụt hậu

Cần tháo gỡ cơ chế, chính sách để đường sắt không tụt hậu. Ảnh: GT
Cần tháo gỡ cơ chế, chính sách để đường sắt không tụt hậu. Ảnh: GT
Cần tháo gỡ cơ chế, chính sách để đường sắt không tụt hậu. Ảnh: GT
Lên top