Giải nghệ, gái "bán hoa” tung số điện thoại khách hàng lên mạng?