Giải ngân xong 4.300 tỉ đồng trong gói hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng COVID-19

Chính sách đầu tiên trong gói 26.000 tỉ đồng đã giải ngân xong. Ảnh minh họa: LDO.
Chính sách đầu tiên trong gói 26.000 tỉ đồng đã giải ngân xong. Ảnh minh họa: LDO.
Chính sách đầu tiên trong gói 26.000 tỉ đồng đã giải ngân xong. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top