Không thể lãng quên!

Giải mã mật danh “công trường 101”

Tác giả bên chiếc MIG 17 từng không chiến với máy bay Mỹ
ngày 3-4/4/1965 trên bầu trời Hàm Rồng ( Thanh Hóa). Phi công huyền
thoại, Đại tá, Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Bảy đã từng lái chiếc
“ én bạc” này. Ảnh Cao Ngọ
Tác giả bên chiếc MIG 17 từng không chiến với máy bay Mỹ ngày 3-4/4/1965 trên bầu trời Hàm Rồng ( Thanh Hóa). Phi công huyền thoại, Đại tá, Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Bảy đã từng lái chiếc “ én bạc” này. Ảnh Cao Ngọ
Tác giả bên chiếc MIG 17 từng không chiến với máy bay Mỹ ngày 3-4/4/1965 trên bầu trời Hàm Rồng ( Thanh Hóa). Phi công huyền thoại, Đại tá, Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Bảy đã từng lái chiếc “ én bạc” này. Ảnh Cao Ngọ
Lên top