Giải cứu thành công nam thanh niên kẹt dưới gốc cây