Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giải cứu thành công nam thanh niên kẹt dưới gốc cây