Giải cứu người đàn ông treo ngược trên đường dây điện

Hiện trường nơi người đàn ông bị điện giật. Ảnh: Giao Thông
Hiện trường nơi người đàn ông bị điện giật. Ảnh: Giao Thông
Hiện trường nơi người đàn ông bị điện giật. Ảnh: Giao Thông
Lên top