Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giải cứu người đàn ông nghi ngáo đá leo cột điện cao thế