Giải cứu 3 mẹ con mắc kẹt trong ngôi nhà cháy

Phòng Cảnh sát PCCC 
Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN đến hiện trường giải cứu 3 mẹ con. Ảnh Đình Văn.
Phòng Cảnh sát PCCC Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN đến hiện trường giải cứu 3 mẹ con. Ảnh Đình Văn.