Giải cứu 2 cá thể gấu ngựa sau 10 năm bị nhốt trong hầm tối

Các cá thể gấu ngựa trong quá trình giải cứu.
Các cá thể gấu ngựa trong quá trình giải cứu.
Các cá thể gấu ngựa trong quá trình giải cứu.
Lên top