TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 52-NQ/TW:

Giải bài toán nguồn nhân lực thời 4.0

Khách tham quan trải nghiệm công nghệ tự động nhận diện chữ viết tại triển lãm công nghiệp 4.0 ngày 3.10.2019. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Khách tham quan trải nghiệm công nghệ tự động nhận diện chữ viết tại triển lãm công nghiệp 4.0 ngày 3.10.2019. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Khách tham quan trải nghiệm công nghệ tự động nhận diện chữ viết tại triển lãm công nghiệp 4.0 ngày 3.10.2019. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top