Giải bài toán ách tắc tiền sử dụng đất ở TPHCM

Cơ chế mới về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất của TPHCM được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều ách tắc hiện nay. Ảnh minh họa: Bảo Chuong
Cơ chế mới về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất của TPHCM được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều ách tắc hiện nay. Ảnh minh họa: Bảo Chuong
Cơ chế mới về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất của TPHCM được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều ách tắc hiện nay. Ảnh minh họa: Bảo Chuong
Lên top