Gia Viễn (Ninh Bình): Cá chết hàng loạt nghi do nguồn nước bị ô nhiễm

Cá chết nổi trắng khu vực Trạm bơm xã Gia Trấn. Ảnh: NT
Cá chết nổi trắng khu vực Trạm bơm xã Gia Trấn. Ảnh: NT
Cá chết nổi trắng khu vực Trạm bơm xã Gia Trấn. Ảnh: NT
Lên top