Giá trông giữ xe ở trung tâm Hà Nội tăng đột ngột: Vội vàng và thiếu lộ trình?

Việc tăng giá trông giữ xe ở Hà Nội cao đột ngột khiến người dân ngỡ ngàng.
Việc tăng giá trông giữ xe ở Hà Nội cao đột ngột khiến người dân ngỡ ngàng.
Việc tăng giá trông giữ xe ở Hà Nội cao đột ngột khiến người dân ngỡ ngàng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top