Giả mạo trang facebook Ban Tuyên giáo Trung ương: Phải xử lý nghiêm

Trang Facebook giả mạo với nội dung thông tin sai sự thật, lèo lái dư luận. Ảnh chụp màn hình
Trang Facebook giả mạo với nội dung thông tin sai sự thật, lèo lái dư luận. Ảnh chụp màn hình
Trang Facebook giả mạo với nội dung thông tin sai sự thật, lèo lái dư luận. Ảnh chụp màn hình
Lên top