Giả mạo hồ sơ Sở Nội vụ "ôm" 250 triệu tiền chạy việc

"Thông báo nội bộ" cho biết đã nhận được tiền thế chấp khi chưa có bằng gốc. Ảnh: PV
"Thông báo nội bộ" cho biết đã nhận được tiền thế chấp khi chưa có bằng gốc. Ảnh: PV
"Thông báo nội bộ" cho biết đã nhận được tiền thế chấp khi chưa có bằng gốc. Ảnh: PV
Lên top