Giả mạo cả fanpage của Cổng thông tin điện tử tỉnh

Giao diện được cho là giả mạo Cổng thông tin điện tử Cà Mau
Giao diện được cho là giả mạo Cổng thông tin điện tử Cà Mau
Giao diện được cho là giả mạo Cổng thông tin điện tử Cà Mau
Lên top