Gia Lai: Yêu cầu các địa phương thanh tra về lạm thu trong nhà trường

Tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành thanh tra nhiều trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn. Ảnh TT
Tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành thanh tra nhiều trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn. Ảnh TT
Tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành thanh tra nhiều trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn. Ảnh TT
Lên top