Gia Lai: Xác định các địa điểm có yếu tố lây nhiễm cao dịch COVID-19

Cơ quan chức năng phun khử khuẩn phương tiện ở thị xã Ayun Pa. Ảnh TTuấn
Cơ quan chức năng phun khử khuẩn phương tiện ở thị xã Ayun Pa. Ảnh TTuấn
Cơ quan chức năng phun khử khuẩn phương tiện ở thị xã Ayun Pa. Ảnh TTuấn
Lên top