Gia Lai: Voi Yẵ Tao nổi tiếng đã chết

Voi Yẵ Tao ở Gia Lai là chú voi nổi tiếng cuối cùng còn sót lại. Ảnh TT
Voi Yẵ Tao ở Gia Lai là chú voi nổi tiếng cuối cùng còn sót lại. Ảnh TT
Voi Yẵ Tao ở Gia Lai là chú voi nổi tiếng cuối cùng còn sót lại. Ảnh TT
Lên top