Gia Lai: UBND tỉnh họp khẩn về 2 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19

Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai họp khẩn cấp để triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch. Ảnh TTuấn
Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai họp khẩn cấp để triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch. Ảnh TTuấn
Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai họp khẩn cấp để triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch. Ảnh TTuấn
Lên top