Gia Lai: Thông tin về 2 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1553

Tỉnh Gia Lai kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch COVID-19. Ảnh TTuấn
Tỉnh Gia Lai kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch COVID-19. Ảnh TTuấn
Tỉnh Gia Lai kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch COVID-19. Ảnh TTuấn
Lên top