Gia Lai: Thêm ca dương tính, nâng mức xét nghiệm lên 1.000 mẫu/ngày

CDC Gia Lai có thể xét nghiệm lên mức 1.000 mẫu/ngày, ưu tiên các trường hợp F1 để sớm có kết quả. Ảnh Thanh Tuấn
CDC Gia Lai có thể xét nghiệm lên mức 1.000 mẫu/ngày, ưu tiên các trường hợp F1 để sớm có kết quả. Ảnh Thanh Tuấn
CDC Gia Lai có thể xét nghiệm lên mức 1.000 mẫu/ngày, ưu tiên các trường hợp F1 để sớm có kết quả. Ảnh Thanh Tuấn
Lên top