Gia Lai: Thêm 4 ca nghi dương tính với SARS-CoV-2

Gia Lai tăng có thêm một số ca nghi dương tính với SARS-CoV-2 trong các khu vực cách ly. Ảnh TT
Gia Lai tăng có thêm một số ca nghi dương tính với SARS-CoV-2 trong các khu vực cách ly. Ảnh TT
Gia Lai tăng có thêm một số ca nghi dương tính với SARS-CoV-2 trong các khu vực cách ly. Ảnh TT
Lên top