Gia Lai: Thêm 3 trường hợp dương tính, truy vết những người dự tiệc cưới

Tỉnh Gia Lai phong tỏa các ổ dịch COVID-19 tại thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa. Ảnh TTuấn
Tỉnh Gia Lai phong tỏa các ổ dịch COVID-19 tại thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa. Ảnh TTuấn
Tỉnh Gia Lai phong tỏa các ổ dịch COVID-19 tại thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa. Ảnh TTuấn
Lên top