Gia Lai: Thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, đều đã được cách ly tập trung

Tỉnh Gia Lai về cơ bản đã khoanh vùng, kiểm soát được dịch bệnh dù đang tăng số ca dương tính trong khu cách ly. Ảnh TT
Tỉnh Gia Lai về cơ bản đã khoanh vùng, kiểm soát được dịch bệnh dù đang tăng số ca dương tính trong khu cách ly. Ảnh TT
Tỉnh Gia Lai về cơ bản đã khoanh vùng, kiểm soát được dịch bệnh dù đang tăng số ca dương tính trong khu cách ly. Ảnh TT
Lên top