Gia Lai: Tăng cường bảo tồn loài cây có nguy cơ tuyệt chủng

Dưới tán rừng gỗ hương Kbang có rất nhiều loài dược liệu quý, cần được bảo vệ. Ảnh: THANH TUẤN
Dưới tán rừng gỗ hương Kbang có rất nhiều loài dược liệu quý, cần được bảo vệ. Ảnh: THANH TUẤN
Dưới tán rừng gỗ hương Kbang có rất nhiều loài dược liệu quý, cần được bảo vệ. Ảnh: THANH TUẤN
Lên top