Gia Lai: Sở VHTTDL không thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh việc khắc phục dự án sai phạm

Dự án bị thi công sai thiết kế, siêu vẹo, lồi lõm. Ảnh Đ.V
Dự án bị thi công sai thiết kế, siêu vẹo, lồi lõm. Ảnh Đ.V
Dự án bị thi công sai thiết kế, siêu vẹo, lồi lõm. Ảnh Đ.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top